Tiktab


 

خلاص شدن از دست ویروس browser redirect

browser redirect

حتما برای شما هم بارها و بارها پیش آمده که موضوعی را در گوگل جست و جو میکنید اما با کلیک کردن روی لینک ها به نتیجه مورد نظرتان نمی رسید. این ترفند، همان روش ویروس browser redirect است که نه تنها برای راه رفتن روی اعصاب شما، بلکه برای دزدیدن اطلاعاتتان طراحی شده است.

 

دانلود / توضیحات بیشتر