Tiktab


 

Nexus 6 و ویژگی نور اعلان LED پنهان آن

 

اگر دقت کرده باشید مدت هاست گوشی ها و دستگاه های هوشمند به جای استفاده از تکرار اعلان صوتی هنگام رسیدن پیام ها یا داشتن تماس های از دست رفته یا میس کال ها، از نور اعلان LED استفاده می شود که می تواند مزایای خاص خود را داشته باشد و البته این اتفاق جالبی بوده است. از سمتی گوکل در دستگاه های  Nexus خود همیشه این ویژگی را بکار می برده و این نشان می دهد که گوگل به این چراغ چشمک زن علاقه بسیار زیادی دارد اما باید بگوییم که گاهی اوقات دوست ندارد که کاربران از آن استفاده کنند و به همین خاطر آن را پنهان می کند تا کاربران توجه به آن نداشته باشند.

Nexus 6 و ویژگی نور اعلان LED پنهان آن

 

دانلود / توضیحات بیشتر