Tiktab


 

استفاده از تم تیره در MS Office

MS Office

بسیاری از نرم افزارهایی که به منظور بهره وری بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند، تضمین می کنند که از حداکثر امکانات و آپشن ها برای کاهش حواس پرتی بهره مند هستند. بسیاری از برنامه ها با کاهش ابزار و المان های ارتباطی در صفحه به این مفهوم و هدف کمک می کنند اما گاهی رنگ بندی ها نیز می تواند برای چشم کاربران حساسیت بر انگیز باشد. برای مثال رنگ سفید می تواند موجب آزار چشم شود و حواس کاربر را پرت کند. همیشه پس زمینه های تیره تر به تمرکز بیشتر می انجامند.

 

دانلود / توضیحات بیشتر