Tiktab


 

چگونه از کاربران غیر Dropbox ای در این شبکه فایل دریافت کنیم

Dropbox

دراپ باکس سیستمی است که این روزها همه با آن آشنایی دارند. به طور کلی نمی توان Dropbox را به عنوان یک مخزن جمع آوری داده در نظر گرفت، بلکه با پیشرفت روز به روز، این شبکه امکان همگام سازی، اشتراک گذاری و تبادل اطلاعات را برای کاربرانش فراهم آورده است. اما اگر بخواهید از طرف کسی که کاربر دراپ باکس نیست فایلی دریافت کنید، باید وی یا عضو دراپ باکس شود و یا اینکه از روش های ثانویه استفاده کند.

 

دانلود / توضیحات بیشتر