Tiktab


 

Digno Rafre اولین تلفن هوشمند قابل شستشو

Digno Rafre

همیشه تلفن های ضد آب از نظر این که قابلیت دوام در برابر میزان کمی از آب را دارند، تلفن های تمیز تری از نظر بهداشتی بوده و هستند. این بار KDDI و Kyocera پا را از این نیز فراتر گذاشته اند و دست به تولید تلفن هوشمندی با نام Digno Rafre زده اند که می تواند حتی در برابر شستشو با مواد شوینده نیز دوام بیاورد.

 

دانلود / توضیحات بیشتر