Tiktab


 

یخچال های طبیعی تا پایان قرن ۲۱ نابود می شوند

یخچال های طبیعی

تا پایان قرن بیست و یکم بخش قابل توجه یخچال های غرب کانادا به کلی از بین می روند و فقط در فیلمهای قدیمی مستند و علمی دیده خواهند شد. دانشمندان هشدار داده اند که این یخچال های عظیم یخی با سرعتی بیشتر از قبل ذوب می شوند و آنقدر عملیات ذوب سریع است که پیش بینی می شود تا پایان قرن ۲۱ کاملا ذوب می شوند که این یافته های جدید فقط قسمتی از مطالعه ای است که در آن تاکید شده است بشر در حفظ یخچال های زمین کوتاهی کرده است.

 

دانلود / توضیحات بیشتر