Tiktab


 

اپلیکیشن Plantnet برای شناسایی گیاهان سمی

Plantnet

همیشه رویارویی با گیاهانی که برای بار اول آن ها را می بینیم یک نوع تجربه ی هیجان انگیز و البته خطرناک به شمار می آمده است. دست زدن ناگهانی به برخی گیاهان نظیر پیچک سمی در دو دهه پیش موضوع داستان های بسیاری از طنز های تلویزیونی بوده است. شاید خنده دار به نظر می رسید ولی همین داستان ها باعث شدند که مشخص شوند بعضی گیاهان ممکن است برایتان خطرناک باشند.

 

دانلود / توضیحات بیشتر