Tiktab


 

گوش دادن به موسیقی باعث کاهش قدرت بخاطر آوردن مغز می شود

music

به تازگی یک تحقیق بر روی افراد جوان و سالمند انجام شده که در آن این افراد میبایست به چهره ها و نام ها نگاه می کردند در حالیکه به موسیقی بدون متن هم گوش می دادند. در یک شرایط دیگر همین کار را بدون گوش دادن به موسیقی هم انجام دادند. در واقع مشکل چندانی در کارایی مغز افراد مورد مطالعه این تحقیق مشاده نشد اما افرادی که سن بالاتری داشتند ۱۰ درصد کمتر می توانستند در هنگام گوش دادن به موسیقی نام ها و چهره ها را به یاد بیاورند.

 

دانلود / توضیحات بیشتر