Tiktab


 

گوشی Samsung Galaxy S7 در تست ضد آب بودن شکست خورد

Galaxy S7

در بسیاری از اوقات گزارش های ناکامی گوشی ها و ادوات دیجیتالی می تواند به این مفهوم معنی شود که قرار است برند را تحت بارش نظرات سوء قرار دهند به طوری که وجهه برند را تخریب کنند اما گاهی اگر از زاویه دیگر به این موضوع رسیدگی و توجه شود می تواند جلوی ضرر و زیان بسیاری از افراد را بگیرد. 

 

دانلود / توضیحات بیشتر