Tiktab


 

گزارش عملکرد مالی توییتر در ۲۰۱۶

twitter

عموما شرکت های بزرگ و مشهور در ابتدا و آغازین ماه های هر سال به ارائه ی گزارش های مالی و موفقیت خود می پردازند. در همین حوالی اخباری از توییتر به گوش می رسد که ماحصل تمام خبرها این است که روند زیان دهی توییتر کماکان ادامه دارد. البته از چهره ی نگران جک دورسی در محل پخش اخبار توییتر و دیگر شرکت ها نیز می توان به وضعیت بحرانی توییتر پی برد.

 

دانلود / توضیحات بیشتر