Tiktab


 

کنفرانس F8 و استریم های زنده در عینک واقعیت مجازی فیس بوک

facebook

 در روز های اخیر، شاهد برگزاری رویداد توسعه دهندگان فیس بوک بودیم که طی چند روز به بیان و تفسیر مسائل گذشته، چیستی فیس بوک و امکانات آن پرداخته شد و در ادامه دست اندر کاران به بیان ومعرفی جزییات آینده ی فیس بوک نیز پرداختند. در این کنفرانس که عموما به نام F8 شناخته می شود چشم انداز ۱۰ ساله ی فیس بوک به تصویر کشیده شد.

 

دانلود / توضیحات بیشتر