Tiktab


کلیدهای میانبر ویندوز 10 با استفاده از دکمه‌‌ ی ویندوز

کلیدهای میانبر

در ویندوز 10 به مانند ویندوزهای قبلی، کلید Win نقش اساسی را در کلیدهای ترکیبی و میان‌بر ایفا می‌کند. در ذیل لیست کامل کلیدهای میان‌بر ویندوز 10 با استفاده از دکمه‌ی ویندوز را مشاهده می‌‌کنید:

 

دانلود / توضیحات بیشتر