Tiktab


 

کفش های شگفت انگیزی که قابلیت رشد دارند

کفش های شگفت انگیز

با پیشرفت علم و فناوری برای اینکه بتوان به کودکان فقیر کمک کرد کفش هایی اختراع شده است که قابلیت رشد کردن دارند. تاکنون اختراعات زیادی صورت گرفته اما اختراعاتی بیشتر مورد استقبال همگان قرار می گیرند که قابلیت های متعددی داشته باشند و از جایی که کفش در بین پوشاک ها اهمیت زیادی برای افراد دارد، بیشتر افراد سعی می کنند کفشی انتخاب کنند که پای آنها را از صدمات دور نگه دارد اما کودکان خانواده های فقیر نمی توانند هر سال با توجه به رشدی که دارند کفش بخرند، پس این اختراع کمک زیادی به آنها می کند.

 

دانلود / توضیحات بیشتر