Tiktab


 

با جوهر الکترونیکی فناوری چاپ سه بعدی دگرگون شد

چاپ سه بعدی

عده ای از محققان دانشگاه هاروارد در فناوری چاپ سه بعدی توانستند با کمک جوهر الکترونیکی به دگرگونی بزرگی برسند، آنها شرکت نوپا و دانش بنیان Voxel۸ را راه اندازی کردند که در آن رویکرد جدیدی را برای توسعه فناوری چاپ سه بعدی طی می کنند. ایده ی استفاده از مواد جدید با قابلیت های متعدد که مبنای عمل دستگاه های چاپ سه بعدی است و در رأس آن جوهر الکترونیکی قراردارد، توسط محققان این شرکت ارائه شد.

 

دانلود / توضیحات بیشتر