Tiktab


 

بررسی فناوری نسل پنجم موبایل در ایران

5G

قرار است در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات _ مرکز تحقیقات مخابراتایران، نسل پنجم موبایل در قالب همایش شبکه های ۵G مورد بررسی قرار گیرد که در این مورد کمیته سیاستگذاری همایشی در مورد «شبکه‌های نسل پنجم ارتباطات سیار – چالش‌ها و رویکردها» صورت داد که اعضای کمیته در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه حضور داشتند علاوه بر آن در خرداد ماه امسال همایش شبکه‌های نسل پنجم ارتباطات سیار برگزار خواهد شد.

 

دانلود / توضیحات بیشتر