Tiktab


 

داشتن میانبر یک صفحه اینترنتی را بر روی صفحه اصلی دستگاه

shortcuts

اگر بخواهید یک صفحه اینترنتی را بازکنید چه می‌کنید؟ در قسمت جستجو دستگاه خود، آدرس یا نام و یا کلیدواژه مرتبط را وارد می‌کنید، آیکون جستجو را انتخاب کرده و از لیست مرورگرها یکی را انتخاب می‌کنید تا لیست جستجو برایتان باز شود، حالا از میان آن لیست، صفحه موردنظر خود را باز می‌کنید. می‌توانید این کار را یک مرحله سرعت بخشیده و اول یک مرورگر را بازکرده و در قسمت جستجو آدرس موردنظر خود را وارد کنید.

 

دانلود / توضیحات بیشتر