Tiktab


 

مقایسه مانیتور های خمیده با تخت و مزیت ها

Monitor

امروزه شاهد وجود مانیتورهای خمیده در نسل جدید تکنولوژی جهان در بازار هستیم ، نکته ای که در اینجا به آن اشاره می کنیم این است که آیا این خمیدگی موجود در این مانیتور ها نسبت به مانیتورهای تخت مزیتی دارد و این حالت جدید  احساس می شود.

 

دانلود / توضیحات بیشتر