Tiktab


معرفی تبلت Nokia N1 مبتنی بر Android 5.0

اگر شما هم هنوز درگیر انتخاب یک تبلت برای خودتان هستید و نتوانسته اید در مورد برند ها با نیازهایتان به توافق برسید یک خبر برایتان داریم که شاید حسابی شما را سر در گم کند یا اینکه این بار بتوانید به همه انتخاب هایتان پشت کنید و جدیدترین تبلت این روزها را انتخاب کنید! امروز متوجه شدیم که نوکیا دومین تبلت خود را منتشر کرده است که در آن از نام نوکیا به وضوح استفاده کرده است.

معرفی تبلت Nokia N1 مبتنی بر Android 5.0

 

دانلود / توضیحات بیشتر