Tiktab


 

لمسی کردن صفحه نمایش هر لپ‌ تاپی با AirBar

AirBar

تاکنون به این موضوع فکر کرده‌ اید که اگر صفحه‌ نمایش لپ‌ تاپ کنونی شما نیز لمسی بود چه میزان کار با آن راحت‌تر بود؟ همانند تبلت‌ها که یکی از مزیت‌های آن‌ها صفحه نمایش لمسی آن‌ هاست. هم‌ اکنون با استفاده از AirBar این رویا محقق شده است و شما می‌توانید صفحه نمایش هر لپ‌ تاپ یا رایانه‌ ای را به یک صفحه نمایش لمسی تبدیل کنید.

 

دانلود / توضیحات بیشتر