Tiktab


 

تفاوت بین BIOS و Firmware چیست

BIOS و Firmware

هنگامی که یک شخص تازه می خواهد وارد دنیای کامپیوتر شود باید واژه های جدیدی را یاد بگیرد و گاهی اوقات می تواند گیج کننده باشد. حال امروز میخواهیم نگاهی به BIOS و Firmware داشته باشیم تا بدانیم که ایا متفاوت هستند یا هردو یک کار را انجام می دهند. مدیران Q&A ما را ازگیج بودن در این مسئله نجات داده اند و به این سوال پاسخ می دهند.

 

دانلود / توضیحات بیشتر