Tiktab


 

عکاسان دیوانه که برای گرفتن یک عکس خوب دست به هر کاری می زنند

عکاسان دیوانه

عکاسی یکی از زیبا ترین و بهترین هنرهای جهان است. این هنز خارق العاده در اکثر زبان های جهان با نام فتوگرافی شناخته می شود که فتو به معنی نور و گرافی به معنی ثبت کردن است البته این دو کلمه در اصل یونانی هستند.

 

دانلود / توضیحات بیشتر