Tiktab


 

برنده مسابقه بیشترین طول عمر باطری

از آنجا که کاربران زیادی بعد از خرید یک گوشی خوب، به علت طول عمر کم باطری آن، از آن اظهار نارضایتی می کنند، شرکت های مختلف بر آن شده اند که این ویژگی را در گوشی های خود ارتقا دهند و کاربران را راضی نگهدارند. با این حال این مقاله تلاش این شرکت ها را ستوده و سعی کرده میزان تلاششان را با بررسی عملکرد آن ها، طبقه بندی کند.

بهترین طول عمر باطری گوشی

 

دانلود / توضیحات بیشتر