Tiktab


 

با آخرین بروزرسانی اینستاگرام، به ضبط بی وقفه ویدئوهایتان بپردازید

بروزرسانی اینستاگرام

در آخرین بروزرسانی اینستاگرام، بخش ویدئو ها با تحول عظیمی رو به رو شده است. این بروزرسانی امکان ضبط ویدئو ها با مدت زمانی نا محدود را میسر ساخته. به این معنی که دیگر ضبط خودکار طی یک زمان چند ثانیه ای در کنار نیست و از این به بعد می توانید به طور مداوم به ضبط رویداد هایتان و بارگذاری آن در اینستاگرام بپردازید.

 

دانلود / توضیحات بیشتر