Tiktab


 

سنسور اندازه گیری میزان شاد بودن توسط Hitachi

Hitachi

کارمندان شادتر می تواند در محیط کاری کاراتر بوده و اثر بخشی بیشتری داشته باشند، اما از کجا می توان فهمید که کارمندان چقدر خوشحال هستند و آیا آنها این مورد را با صداقت به شما خواهند گفت؟ پس از اینکه چنین مسئله ای در ژاپن مورد توجه قرار گرفته شرکت تکنولوژیک Hitachi تصمیم گرفته تا یک سنسور پوشیدنی را تولید نماید که کارمندان با پوشیدنش می توانند میزان شاد بودن خود را به رئیس خود به صورت دقیق نشان دهند.

 

دانلود / توضیحات بیشتر