Tiktab


 

کشف ۳۱ ماده سمی و ۲ ماده سرطان زا در سیگار الکترونیکی

electronic

 با توجه به اینکه عصر عصر تکنولوژی است بسیاری از ابزار آلاتی که هر روز با آن ها سر و کار داریم جنبه الکترونیکی، و تکنولوژیکی پیدا کرده اند. یکی از این دست ابزار آلات سیگارهای الکترونیکی هستند که با حربه ی مفید بودن و غیر مضر بودن به کام سیگاری ها آشنا گشته است. اما محققان به تازگی فهمیده اند که سیگارهای الکترونیکی نیز می توانند سرطان زا باشند. این محققان توانسته اند دو نوع ماده سرطان زاد در دود این سیگارها کشف کنند. از همه مهم تر اینکه با روی کار امدن شرکت های سازنده ی بسیاری که روی این سیگارها کار می کنند تنوع و کیفیت این سیگارها نیز دستخوش تغییر شده به طوری که محصول برخی شرکت ها بسیار مضر تر از برخی دیگر گزارش شده است.

 

دانلود / توضیحات بیشتر