Tiktab


 

خورشید گرفتگی در پایان سال ۹۳

خورشید گرفتگی 93

طبق گفته ی مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران مسعود عتیقی، در روز جمعهخورشید گرفتگی جزیی در پایان ۹۳ رخ خواهد داد که دقیقا یک روز قبل از شروع سال ۱۳۹۴ است، این خورشید گرفتگی مانع از رسیدن نور به زمین می شود و همه یا بخشی از خورشید را در برمی گیرد و این خورشید گرفتگی از ساروس یا دوره ۱۲۰ است که شصت و یکمین گِرفت از هفتاد و یک گِرفت این ساروس به حساب می آید.

 

دانلود / توضیحات بیشتر