Tiktab


 

پارک خودرو توسط روبات هوشمند

پارک خودرو

مهندسان شرکت خودرو سازی آئودی در آلمان موفق به ساخت روبات هوشمندی شدند که به راحتی می تواند خودرو را پارک کند. این برنامه جهت هوشمند کردن کارخانه جات خودرو سازی می باشد. آنها باتوجه به اینکه خودرو ها با تجمع انبوه خود می توانند باعث مخاطرات جدی مثل تصادف خطرناک و جزئی و کاهش بهره وری شوند، روباتی را ساختند که از هوش مصنوعی برخوردار است و با استفاده از این هوش، خودرو را در بهترین جای ممکن پارک می کند.

 

دانلود / توضیحات بیشتر