Tiktab


 

رمزهای عبوری که حداقل درجه اطمینان را دارند

passwords

امروزه سایت ها و سرویس های آنلاین آنقدر زیاد شده اند که شاید هیچ گاه نتوانیم در طول عمر خود از همه آنها دیدن یا استفاده کنیم. معمولا در بسیاری از سرویس ها و سایت ها عضو می شویم و رمزعبور برای حساب کاربری خود تعیین می کنیم. بنظر می رسد اکثر کاربران از قوانین ساده ای برای تعیین رمزعبور خود استفاده می کنند تا راحت تر در ذهن خود آن را حفظ کنند.

 

دانلود / توضیحات بیشتر