Tiktab


 

رفع چالش فعالیت کامپیوترهای کوانتوم در دمای اتاق

computers

پژوهشگران تلاش های بسیاری کردند تا بتوانند از کامپیوتر های کوانتومی در دمای پایین استفاده نمایند و حالا با کمک تعدادی ماده ساده و روزمره به این موفقیت دست یافته اند که جزئیات آن  هفته گذشته در مجله Nature Communications منتشر شده است.

 

دانلود / توضیحات بیشتر