Tiktab


 

دوچرخه خورشیدی دوچرخه آینده

دوچرخه خورشیدی

استفاده از دوچرخه یکی از بهترین گزینه های حمل نقل دوست دار محیط زیست است. به زبان ساده شما پا را بر روی پدال آن گذشته و از انرژی خود برای حرکت بهره می برید و با اینکار علاوه بر جابجایی های خود، می توانید به عنوان یک فعالیت تناسب اندام هم از آن سود برد.

 

دانلود / توضیحات بیشتر