Tiktab


 

Concrete Icons v1.0

 

Concrete Icons یک مجموعه آیکان مربعی است که دارای زمینه‌ای سفید و طرح‌های مشکی هستند که وجود یک سایه باعث عمق دادن به آن‌ها شده است. همانطور که از اسم مجموعه برمی‌آید در طراحی این آیکان‌ها  سعی شده تا بافتی بتونی داشته باشند.

 

دانلود / توضیحات بیشتر