Tiktab


 

امروز با خبر شدیم که، سرویس اسکایپ تمایلی به پوشش تماس های تلفنی همراه و ثابت در کشور هند ندارد و قرار است کار اسکایپ در هند خاتمه یابد! در هند قوانینی وضع شده اند که طی آن ها تماس های تلفنی همراه و ثابت مبنی بر اینترنت مورد قبول قرار نخواهند گرفت و مجوز قانونی نخواهند داشت.

Skype

 

دانلود / توضیحات بیشتر