Tiktab


 

تنظیمات حالت شب در توییتر برای کاربران iOS فعال می شود

IOS

خوب یا بد، این روزها کاربرها شبهایشان را در کنار دستگاه های هوشمندشان به خواب می روند و سوزش چشم در شب و روز بعد یک معضل بزرگ برای آن ها شده است. از این رو اپلیکیشن هایی محبوب تر نزد کاربران جلوه می کنند که این معضل را برایشان حل کنند. حالا شاهد این هستیم که بسیاری از اپلیکیشن ها قابلیت تبدیل حالت شب و روز را دارند تا چشم ها آسیب کمتری ببینند. برای مثال می توان پس زمینه ها را در شب مشکی کرد تا چشم کمتر با نور مستقیم مواجه شود.

 

دانلود / توضیحات بیشتر