Tiktab


 

تکنولوژی هدفون های Vie Shair و راحتی و کارایی بیش از گذشته

Vie Shair

حتی راحت ترین بالشتک های رو گوشی نیز می توانند نهایتا منجر به خستگی شوند و کار را به جایی برسانند که شما به استراحت نیازمند شوید. یک استارت آپ جدید که از توکیو در ژاپن منشا گرفته است، یک طرح جدید برای هدفون ارایه داده است که هدفش کاهش استرس و گرمای دخیل در ابزار های روی گوشی کنونی است. هدفون های Vie Shair یک فریم هوایی بخصوص دارند که هم فشار وارده بر گوش را کاهش می دهد و در همین حال آگاهی شما از محیط دور و بر را ممکن می سازد.

 

دانلود / توضیحات بیشتر