Tiktab


 

با غریبه‌ای از آن سر دنیا تماس گرفته و بیدارش کنید

Wakie

تا به امروز ایده‌های مختلفی برای زنگ هشدار ساعت به کار گرفته‌ شده است. ساعت‌هایی وجود دارند که شما را مجبور می‌کنند از سر جای خود بلند شوید و برخی هستند که تا لبخند نزنید به زنگ زدن ادامه می‌دهند. عده‌ای عادت دارند ساعت خود را در مکانی دور قرار داده، عده‌ای هر پنج دقیقه به پنج دقیقه ساعت کوک می‌کنند و برخی هم ترجیح می‌دهند به شخصی بسپارند تا با آن‌ها تماس گرفته و بیدارشان کند. اما اگر کسی را نداشته باشیم که آن‌وقت از روز بیدارمان کند چه؟ ایرادی ندارد! با اپلیکیشن Wakie به‌ صورت اتفاقی غریبه‌ای از آن سر دنیا با شما تماس گرفته و بیدارتان می‌کند.

 

دانلود / توضیحات بیشتر