Tiktab


 

تقسیم بندی Gmail با مدیریت label ها

Gmail

نظم‌ دهی به ایمیل‌ها کار بسیار مشکلی است؛ چرا که ایمیل‌ها با موضوعات مختلف و از سوی افراد مختلف و با اهداف مختلف برای ما ارسال می‌شوند و هر یک از ایمیل ها برای ما درجه اهمیت متفاوتی دارند. بد نیست بدانید سرویس ایمیل گوگل که آن را با نام جی‌میل می‌شناسیم، با ابزاری به نام برچسب‌ یا لیبل‌ (Label) به ما کمک می‌کند که فضای اینباکس خود را ساماندهی کنیم.

 

دانلود / توضیحات بیشتر