Tiktab


 

در آخرین به روز رسانی T-Mobile با ( HTC One ( M7 چه کرده است؟

T-Mobile با ( HTC One ( M7

T-Mobileاخیرا تصمیم گرفت که دستی بر سر و روی HTC One معروفش بکشد و بدین صورت، در چند روز اخیر، با تغییراتی در این گوشی هوشمند، تصمیم گرفت که کاربران را غافلگیر کند اما قضیه به روز رسانی، کاربران را تشته تا لب دریا برد و تشنه برگرداند.

 

دانلود / توضیحات بیشتر