Tiktab


 

با این کیبردهای اندرویدی نوشتن را بهتر تجربه کنید

keyboards

اگر اندروید شما کیبرد چندان مناسب و واضحی ندارد و از طرفی دارای کاربرد بسیار محدودی است می توانید با استفاده از برنامه هایی که برای این مورد ساخته شده است. بهترین تجربه ها را با کیبرد داشته باشید. ما انواع کیبرد ها را ارائه داده ایم تا بتوانید بهترین را انتخاب کنید.

 

دانلود / توضیحات بیشتر