Tiktab


 

اکنون دستیار صوتی Google Now می تواند با صدای شما در Hangouts پیام ارسال نماید

Google Now

دستیار صوتی گوگل را که حتما می شناسید! حالا Google Now یا اگر بهتر بگوییم، اپلیکیشن Google Search که بر روی دستگاه ها اندرویدی موجود است به شما اجازه می دهد تا با استفاده از صدای خود اقدام به ارسال پیام در اپلیکیشن Hangouts نمایید.

 

دانلود / توضیحات بیشتر