Tiktab


 

انتقال داده با سرعت یک ترابایت بر ثانیه امکان پذیر شد

انتقال داده

سالهاست که محققان در حال تحقیق و بررسی بر روی قابلیت انتقال داده با سرعت ترابیتی در فیبر های نوری هستن، هرچند موفقیت های تئوری زیادی در این زمینه بدست آمده است اما محققان هرگز قادر به تبدیل این تئوری ها به ابزار های کاربردی و نشدند زیرا اگرچه این تکنولوژی می تواند سرعت فوق العاده ای را در مسافت های طولانی ارائه دهد، اما وقتی بار معمول شبکه را وارد آن کنیم، به سادگی از هم می پاشد. اما به نظر می رسد به تازگی تحقیقات مشترکی در این زمینه انجام پذیرفته که نتایج خوبی را در بر داشته است.

 

دانلود / توضیحات بیشتر