Tiktab


 

از شر بدافزارهای یوتیوب در امان باشید

youtube

اینکه سایتی معتبر، معروف و پرکاربر است، دلیل نمی‌شود در استفاده از آن خطری متوجه ما نباشد. در هر دقیقه صدها ساعت فیلم و بی‌اندازه تبلیغات در این سرویس ویدئو آپلود می‌شود و همین اعداد نشان‌دهنده آن است که چه حجمی از اطلاعات باید توسط یوتیوب بررسی‌شده و از فیلتر بگذرد. از این‌ها گذشته گاها لینک‌هایی پیوست این ویدئوها شده و یا در پایین آن قرار داده می‌شود، که کاربر را گمراه کرده و به بدافزارها مبتلایش می‌کند. این‌ها را نگفتیم که بگوییم یوتیوب سایت مخربی است یا امنیت پایینی دارد، بلکه هدف آن است که نشان دهیم حتی در سایت‌ها معتبر و مطرحی چون یوتیوب نیز از شر بدافزارها در امان نیستیم.

 

دانلود / توضیحات بیشتر