Tiktab


 

اتومبیل های اتوماتیک علت نگرانی شرکت های بیمه

اتومبیل های اتوماتیک

بی شک این قضیه برای مشتریان و مردم عادی خیلی خوب است ، اما شرکت های بیمه از این روند رو به رشد به عنوان نگرانی قابل توجهی یاد می کنند. شرکت هایی مانند Cincinnati Financial ، Mercury General و Travelers Companies اخیرا راجع نگرانی هایشان بابت اتوموبیل های اتوماتیک دغدغه هایشان را بیان کرده اند.

 

دانلود / توضیحات بیشتر