Tiktab


 

آزمایش گفتگوی زنده گوگل با مشاغل جستجو شده

google job

فرض کنید شما به دنبال یک فروشگاه زنجیره ای هستید و یا در جستجوی انتخاب یک رستورانید که با رژیم غذایی  شما منطبق باشد. یک راه برای پیدا کردن اطلاعات بیشتر این است یا از طریق وب  سایت آنها بررسی کنید،  یا از طریق ایمیل مکاتبه کنید و یا به آنها تلفن بزنید اما اگر به هر دلیلی هیچ کدام از این راه ها میسر نباشد، گوگل ممکن است بتواند به شما کمک نماید.

 

دانلود / توضیحات بیشتر